Υπογονιμότητα

Γενικά για υπογονιμότητα

Για να μιλήσουμε για υπογονιμότητα σε ένα ζευγάρι, θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος ελεύθερων επαφών, χωρίς να έχει επιτευχθεί σύλληψη . Υπάρχουν τρεις παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την αρχική διερεύνηση

  • Οι παράμετροι του σπερμοδιαγράμματος
  • Το διάστημα που προσπαθεί το ζευγάρι να τεκνοποιήσει
  • Η ηλικία της συντρόφου

Τα φαινόμενα υπογονιμότητας αυξάνουν με την ηλικία , στις αναπτυγμένες χώρες το 33% των ζευγαριών αντιμετωπίζει προβλήματα κατα την προσπάθεια για τεκνοποίηση εξαιτίας της προσπάθειας για επαγγελματική καταξίωση και καριέρα που κάνουν και οι δυο . Ωστόσο η υπογονιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινό πρόβλημα και όχι μεμονωμένα . Υπολογίζεται ότι τελικά από τα ζευγάρια που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν φυσιολογικά το 15% θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και δεν θα επιτύχει σύλληψη μετά τον πρώτο χρόνο και μόλις 5% δεν θα καταφέρει να τεκνοποιήσει . Στις περιπτώσεις αυτές το 30-40% οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα .

Διάγνωση

Βασικό εργαλείο εκτίμησης της ανδρικής υπογονιμότητας είναι το σπερμοδιάγραμμα , οι παράμετροι που συνεκτιμώνται είναι ο όγκος του σπέρματος , η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανάγκη κ.εκ. , ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων . Οι φυσιολογικές τιμές για να επιτευχθεί η σύλληψη με φυσιολογικό τρόπο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι οι ακόλουθες : όγκος > 2 ml , αριθμό σπερματοζωαρίων / ml >15 εκατομμύρια , συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων > 40 εκατομμύρια , κινητικότητα >45% ταχέως ή μετρίως ταχέως κινούμενα την πρώτη ώρα και περισσότερα απο 4% φυσιολογικής μορφολογίας σπερματοζωάρια .

Αίτια για υπογονιμότητα

Τα κυριότερα αιτία ανδρικής υπογονιμότητας είναι τα ακόλουθα:

  • Κιρσοκήλη:Η θεραπεία ή όχι της κιρσοκήλης σε υπό γόνιμους άνδρες παραμένει αμφιλεγόμενη . Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν βελτίωση των παραμέτρων στο σπερμοδιάγραμμα μετά από χειρουργείο για διόρθωση της κιρσοκήλης . Η ύπαρξη κιρσοκήλης επιδεινώνει το περιβάλλον της σπερματογένεσης μέσω της αύξησης της τοπικής θερμοκρασίας οδηγεί σε βλάβη στο ορχικο παρέγχυμα από την εφηβεία και μετά , σε μικρότερες ηλικίες ενδεχομένως να οδηγήσει σε ατροφία του όρχι. Αποτελεί υπέρ-θεραπεία η διόρθωση υπό κλινικών μορφών κιρσοκήλης όταν συνοδεύονται από φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Ωστόσο θα πρέπει να διορθώνεται πάντα σε εκείνα τα υπογόνιμα ζευγάρια όπου συνυπάρχει με ολίγον-ασθενο ζωοσπέρμια και δεν μπορεί να αποδοθεί η υπογονιμότητα άλλου
  • Γενετικές ανωμαλίες
  • Ορμονικές διαταραχές
  • Φλεγμονές
  • Αλλά νοσήματα
  • Άλλοι παράγοντες

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.