Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ο κ. Δελλής είναι πιστοποιημένος στον ΕΟΠΥΥ για την καταχώρηση παραπεμπτικών για πιστοποιημένα κέντρα του ΕΟΠΥΥ και για τη συνταγογράφηση δίμηνης και τρίμηνης διαρκείας.

Έλεγχος γονιμότητας

Στο ιατρείο πραγματοποιείται η εξέταση και η συνταγογράφηση όλων των απαραίτητων εξετάσεων για τον έλεγχο της ανδρικής υπογονιμότητας.

Υπερηχογράφημα Ουροποιητικού Συστήματος

Στο ιατρείο υπάρχει μηχάνημα υπερήχων όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί υπερηχογράφημα Νεφρών – Κύστης και στα δυο φύλα και Προστάτη στους άνδρες για τη διάγνωση των παθήσεων που αφορούν στα προαναφερθέντα όργανα.

Βιοψία Προστάτη

Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία του προστάτη είναι η εξέταση εκλογής για την διάγνωση του Καρκίνου του Προστάτη. Ο κ. Δελλής έχει σημαντική εμπειρία στη διενέργεια βιοψιών του προστάτη με τη βοήθεια υπερήχων, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για διενέργεια της εξέτασης υπό μέθη.

Ουροροομετρία

Το ιατρείο διαθέτει τον εξοπλισμό για τη διενέργεια ουροροομετρίας, μιας εξέτασης που χρησιμεύει για την εκτίμηση του όγκου και της ταχύτητας με την οποία εξέρχονται τα ουρά κατά την ούρηση και χρησιμεύει για τη διαφορική διάγνωση κάποιων παθήσεων που επηρεάζουν την ούρηση του ασθενή, όπως η ΚΥΠ, το στένωμα της ουρήθρας και η  νευρογενής κύστη.

Ουροδυναμικός έλεγχος

Ο κ. Δελλής έχει σημαντική εμπειρία στη διενέργεια ουροδυναμικών ελέγχων. Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι μια εξέταση που προσομοιάζει τη λειτουργικότητα της ουροδόχου κύστης και του σφιγκτηριακού μηχανισμού κατά τη φάση τόσο της πλήρωσης όσο και της κένωσης της κύστη.

Κυστεοσκόπηση

Η κυστεοσκόπηση είναι μια ενδοσκοπική, παρεμβατική, ουρολογική πράξη που έχει ως σκοπό την επισκόπηση της ουροδόχου κύστης. Συνήθως διενεργείται με τοπική αναισθησία, αλλά μπορεί να γίνει και με μέθη, σε συνεργασία με Αναισθησιολόγο, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Έλεγχος λιθίασης

Στο ιατρείο γίνεται η κλινική εξέταση, και η συνταγογράφηση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων για τον έλεγχο της λιθίασης καθώς επίσης και η παραπομπή των ασθενών για μεταβολικό έλεγχο λιθίασης, όπου απαιτείται.

Στυτική Δυσλειτουργία

Στο ιατρείο γίνεται η εξέταση και η αντιμετώπιση ασθενών με Στυτική Δυσλειτουργία.

Ουρολοιμώξεις

Στο ιατρείο πραγματοποιείται η διάγνωση και η αντιμετώπιση των ασθενών με Ουρολοιμώξεις.

Επεμβάσεις που αναλαμβάνει το ιατρείο

Όλες οι επεμβάσεις που καλύπτει το ιατρείο μας.