Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος στον ΕΟΠΥΥ για την καταχώρηση τόσο παραπεμπτικών για πιστοποιημένα κέντρα του ΕΟΠΥΥ , όσο για συνταγογράφηση δίμηνης και τρίμηνης διαρκείας.

Έλεγχος γονιμότητας

Στο ιατρείο πραγματοποιείται η εξέταση και η συνταγογράφηση όλων των απαραίτητων εξετάσεων για τον έλεγχο της ανδρικής υπογονιμότητας.

Υπέρηχος Ουροποιητικού

Στο ιατρείο υπάρχει μηχάνημα υπερήχων όπου μπορεί να γίνει υπέρηχος νεφρών – Κύστεως και στα δυο φύλα και προστάτη στους άνδρες για την διάγνωση των παθήσεων που αφορούν τα προαναφερθέντα όργανα.

Υπηρεσίες και επεμβάσεις στο ιατρείο: Βιοψία προστάτη

Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία προστάτη είναι η εξέταση εκλογής για την διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Ο ιατρός έχει σημαντική εμπειρία στην διενέργεια βιοψιών προστάτη με την βοήθεια υπερήχου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για διενέργεια της εξέτασης υπό καταστολή – μέθη.

Ουροροομετρία

Στο ιατρείο υπάρχει μηχάνημα για την διενέργεια ουροροομετριας, εξέταση που χρησιμεύει για την εκτίμηση του όγκου και της ταχύτητας με την οποία εξέρχονται τα ουρά κατά την ούρηση και χρησιμεύει για την διάφορο διάγνωση κάποιων παθήσεων που επηρεάζουν την ούρηση του ασθενή όπως ΚΥΠ, Στένωμα της ουρήθρας, νευρογενή κύστη.

Ουροδυναμικός έλεγχος

Ο ιατρός έχει σημαντική εμπειρία στην διενέργεια ουροδυναμικών μελετών. Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι μια εξέταση που προσομοιάζει την λειτουργικότητα της Ουροδόχου κύστης, του σφιγκτηριακού μηχανισμού κατά την φάση τόσο της πλήρωσης όσο και της κένωσης της κύστη.

Υπηρεσίες και επεμβάσεις στο ιατρείο: Κυστεοσκόπηση

Είναι μια ενδοσκοπική παρεμβατική ουρολογική πράξη που έχει ως σκοπό την επισκόπηση της ουροδόχου Κύστεως. Μπορεί να γίνει και με καταστολή – μέθη, σε συνεργασία με Αναισθησιολόγο, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Έλεγχος λιθίασης

Στο ιατρείο γίνεται η κλινική εξέταση, και η συνταγογράφηση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων για τον έλεγχο της λιθίασης καθώς επίσης και η παραπομπή των ασθενών για μεταβολικό έλεγχο λιθίασης όπου απαιτείται.

Υπηρεσίες και επεμβάσεις στο ιατρείο: Στυτική Δυσλειτουργία

Στο ιατρείο γίνεται η εξέταση και η αντιμετώπιση ασθενών με στυτική Δυσλειτουργία.

Ουρολοιμώξεις

Στο ιατρείο γίνεται η διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με Ουρολοίμωξη (Προστατίτιδα , Κυστίτιδα).

Επεμβάσεις που αναλαμβάνει το ιατρείο

Όλες οι επεμβάσεις που καλύπτει το ιατρείο μας.