Ο χώρος

Οι παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζουν τον χώρο στον οποίο διατηρεί το ιδιωτικό του ιατρείο ο Ουρολόγος κ. Γρηγόριος Δελλής.

Το ιατρείο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τον εξοπλισμό που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών, με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και την ουσιαστική στήριξη τους καθ’ όλη την πορεία της ιατρικής τους φροντίδας από τον Ουρολόγο.