Στυτική Δυσλειτουργία – Πρόωρη εκσπερμάτιση

Ακολουθεί μια σύντομη διερεύνηση στο θέμα: Στυτική Δυσλειτουργία και Πρόωρη εκσπερμάτιση. Αναλύονται ακόμη η θεραπεία και τα αίτια που οδηγούν σε στυτική δυσλειτουργία.

Στυτική Δυσλειτουργία

Γενικά

Ως στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) ορίζεται η αδυναμία του ασθενούς να επιτύχει και να διατηρήσει στύση ικανή για να έχει μια ικανοποιητική σεξουαλική επίδοση. Για να επιτευχθεί η φυσιολογική στύση στον άνδρα είναι απαραίτητη η ανατομική ακεραιότητα των δομών του πέους και η ομαλή συνεργασία των νεύρων και των αγγείων του πέους. Η ΣΔ αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τόσο την σωματική όσο και την ψυχική υγεία του ασθενούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η ΣΔ είναι ένα πρώιμο σύμπτωμα της στεφανιαίας νόσου και της περιφερικής αγγειοπάθειας και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως life style πάθηση αλλά και ως μία προειδοποίηση για καρδιαγγειακή πάθηση.

Αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας

Τα αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας διακρίνονται στα ακόλουθα:

 • Αγγειογενή όπως καρδιαγγειακή νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα, χειρουργεία στην περιοχή της πυέλου
 • Νευρογενή, α) κεντρικής αιτιολογίας όπως: απομυελινώτικα νοσήματα, τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού, ΑΕΕ, νεοπλασίες του ΚΝΣ β) περιφερικής αιτιολογίας όπως: σακχαρώδης διαβήτης, ΧΝΑ, πολυνευροπάθεια, χειρουργεία στην περιοχή της πυέλου και της ουρήθρας
 • Ανατομικά, Υποσπαδίας, μικρoφαλία, νόσος Peyronie, φίμωση
 • Ορμονικά, υπογοναδισμός, υπερπρολακτιναιμία, υπερ-υπο θυρεοειδισμός, υπερ- υπό κορτιζολαιμία, νόσοι της υπόφυσης και πολλαπλοί ενδοκρινικοί όγκοι
 • Φαρμακευτικής αιτιολογίας, λήψη αντιυπερτασικών (θειαζίδες, διουρητικά), αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωτικών, αντιανδρογόνων, λήψη ναρκωτικών
 • Ψυχογενούς αιτιολογίας
 • Τραύμα, κάταγμα στο πέος ή στην πύελο

Διαγνωστική προσέγγιση

 1. Λεπτομερές ιστορικό για συνήθειες λήψη φαρμάκων
 2. Χρήση αξιολογημένων ερωτηματολογίων (IIEF 5)
 3. Κλινική εξέταση για αναγνώριση ανωμαλιών στο πέος, προστατικής νόσου, αναγνώριση σημείων υπογοναδισμού, αδρή καρδιολογική και νευρολογική εκτίμηση
 4. Εργαστηριακός έλεγχος, έλεγχος γλυκόζης, τεστοστερόνης
 5. Θεραπεία

Θεραπεία στυτικής  δυσλειτουργίας

A. Γενικά μέτρα:

 • αναγνώριση παραγόντων από το ιστορικό που προκαλούν ΣΔ και αντιμετώπιση αυτών
 • σωματική άσκηση και απώλεια βάρους
 • μείωση stress

B. θεραπεία 1ης γραμμής: χορήγηση αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5
C. θεραπεία 2ης γραμμής: ενδοπεικές εγχύσεις, χρήση αντλιών κενού, χορήγηση ενδουρηθρικά ή τοπικά αλπροσταδίλης
D. Τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης

Πρόωρη εκσπερμάτιση

Γενικά για τις Στυτική Δυσλειτουργία και Πρόωρη εκσπερμάτιση

Παρ’ όλο που η πρόωρη εκσπερμάτιση (Π.Ε) είναι ένα συχνό σχετικά αίτιο της ΣΔ, δεν είναι μελετημένο αρκετά και ο λόγος για αυτό είναι η απροθυμία συχνά των ασθενών να συζητήσουν τα συμπτώματα τους και αρκετοί ιατροί δεν γνωρίζουν να χορηγήσουν την κατάλληλη θεραπεία.

Η ΠΕ είναι μια σεξουαλική δυσλειτουργία που χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι:

 • Εκσπερμάτιση που συμβαίνει σχεδόν πάντα μέσα σε ένα λεπτό από την διείσδυση (πρωτοπαθής ) ή σημαντική μείωση του χρόνου της επαφής σε διάστημα μικρότερο των 3 λεπτών (επίκτητη)
 • Ανικανότητα να καθυστερήσει ο ασθενής την εσκπερμάτιση σε όλες ή σχεδόν όλες τις κολπικές διεισδύσεις
 • Αρνητικές επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο με την δημιουργία άγχους, κατάθλιψης και τελικά στην αποφυγή της ερωτικής επαφής

Διάγνωση Στυτική Δυσλειτουργία και Πρόωρη εκσπερμάτιση

Για την διάγνωση της ΠΕ απαραίτητα είναι :

 1. Ιστορικό για την κατηγοριοποίηση της ΠΕ, χρόνος έως την εκσπερμάτιση & έλεγχος αυτής από τον ασθενή καθώς επίσης και έναρξη των συμπτωμάτων και τέλος αναγνώριση εκλυτικών αιτίων
 2. Κλινική εξέταση για την αναγνώριση των ανατομικών αιτιών που μπορεί να σχετίζονται με την ΠΕ ή γενικότερα με ΣΔ
 3. Δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων

Θεραπεία για Στυτική Δυσλειτουργία και Πρόωρη εκσπερμάτιση

Συζήτηση με τον ασθενή & σωστή ενημέρωση αυτού για τις επιλογές του

 • Αν η ΠΕ διαγνώσκεται σε έδαφος γνωστής ΣΔ θεραπεία αυτής πρώτα
 • Φαρμακευτική αγωγή , χορήγηση δαποξετίνης ( η μόνη με ένδειξη αγωγή) και επί αποτυχίας off label θεραπείες
 • Συμπεριφορική θεραπεία
 • Συνδυασμός των ανωτέρω

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα: Στυτική δυσλειτουργία και πρόωρη εκσπερμάτιση απευθυνθείτε στον ιατρό. Στοιχεία επικοινωνίας εδώ.

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.