Παρουσία στα ΜΜΕ

Ο προστάτης αδένας είναι ένα όργανο που βρίσκεται έμπροσθεν της ουροδόχου κύστεως. Περιβάλλει την ουρήθρα, έχει μέγεθος σαν κάστανο στον άνδρα, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και τον εμπλουτισμό του σπέρματος, με το έκκριμα του, και βοηθά την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη κακοήθεια στους άνδρες στην Ευρώπη. Αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα στις προηγμένες χώρες λόγω της ύπαρξης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων που αποτελούν υποψήφιους για να διαγνωστούν με καρκίνο και των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της υπέρ διάγνωσης και κατ’ επέκταση της υπέρ θεραπείας.

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που προδιαθέτουν στην ύπαρξη καρκίνου του προστάτη : η ηλικία , η εθνικότητα και η ύπαρξη κληρονομικότητας

Ως λιθίαση του Ουροποιητικού Συστήματος ορίζεται η δημιουργία ενός ή περισσοτέρων λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (πυελοκαλυκικό σύστημα του νεφρού, ουρητήρας, ουροδόχου κύστη, ουρήθρα). Ανάλογα με την εντόπιση τους διακρίνονται σε λίθους των νεφρών, του ουρητήρα, της ουροδόχου κύστεως και της ουρήθρας.