Τοποθέτηση ταινίας για την αντιμετώπιση ακράτειας προσπάθειας

Γενικά

Η τοποθέτηση ταινίας (mid urethral sling) είτε οπισθοηβικά, είτε διαθυροειδικά, είναι η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της ακράτειας προσπάθειας σε γυναίκες. Η ουρήθρα προσομοιάζει ένα κοίλο σωλήνας που χρησιμεύει για την έξοδο των ούρων από την κύστη. Τοποθετείται σαν αιώρα γύρω από την ουρήθρα για να την στηρίξει καλύτερα. Μαζί και τον αυχένα της κύστης ώστε να αντεπεξέρχονται καλύτερα στην αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση και να μειώσει με αυτόν τον τρόπο τα επεισόδια ακράτειας.

Οι ταινίες αυτές βελτιώνουν την ακράτεια προσπάθειας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων και εφόσον η τοποθέτηση τους είναι επιτυχημένη το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε περιπτώσεις που έχει αποτύχει το προηγούμενο χειρουργείο που έχει γίνει για τον ίδιο λόγο π.χ κολποανάρτηση.

Η ταινία τοποθετείται μέσα από μικρές οπές στο δέρμα και στο τοίχωμα του κόλπου άρα είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και ως εκ τούτου η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μικρή και η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών χαμηλή.

Επέμβαση

Η επέμβαση γίνεται με ραχιαία αναισθησία και η ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα.

Τα βήματα της επέμβασης είναι τα ακόλουθα:

  • Αρχικά τοποθετείται ένας καθετήρας για να αδειάσει η κύστη.
  • Ακολούθως γίνεται μια μικρή τομή στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου για να τοποθετηθεί η ταινία. Τα δυο άκρα της ταινίας τοποθετούνται σαν αιώρα δίπλα από τα πλαγιά τοιχώματα της ουρήθρας.
  • Με ειδικούς οδηγούς τα δυο άκρα της ταινίας εξέρχονται στο δέρμα είτε οπισθοηβικά είτε διαθυροειδικά.
  • Σύγκλειση του τοιχώματος του κόλπου και του δέρματος.
  • Σε περίπτωση που η ταινία τοποθετηθεί οποισθοηβικά μπορεί ο χειρουργός να προβεί σε κυστεοσκόπηση. Στο τέλος της επέμβασης για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει γίνει κάποιος τραυματισμός στην ουροδόχο κύστη.

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.