Τοποθέτηση ταινίας για την αντιμετώπιση ακράτειας προσπάθειας

Γενικά

Η τοποθέτηση ταινίας (mid urethral sling) είτε οπισθοηβικά ή διαθυροειδικά είναι η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της ακράτειας προσπάθειας σε γυναίκες. Η ουρήθρα προσομοιάζει ένα κοίλο σωλήνας που χρησιμεύει για την έξοδο των ούρων από την κύστη. Η ταινία τοποθετείται αν αιώρα γύρω από την ουρήθρα για να την στηρίξει καλύτερα, καθώς και από τον αυχένα της κύστης ώστε να αντεπεξέρχονται καλύτερα στην αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση και να μειωθούν με αυτόν τον τρόπο τα επεισόδια ακράτειας.

Οι ταινίες αυτές βελτιώνουν την ακράτεια προσπάθειας, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων και εφόσον η τοποθέτηση τους είναι επιτυχημένη, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε περιπτώσεις που έχει αποτύχει προηγούμενη χειρουργική επέμβαση που έχει γίνει για τον ίδιο λόγο, όπως κατά την κολποανάρτηση.

Η ταινία τοποθετείται μέσα από μικρές οπές στο δέρμα και στο τοίχωμα του κόλπου, με μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, και ως εκ τούτου η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μικρή και η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών χαμηλή.

Χειρουργείο

Η επέμβαση πραγματοποιείται με ραχιαία αναισθησία και η ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα.

Αρχικά τοποθετείται ένας καθετήρας προκειμένου να αδειάσει η κύστη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια μικρή τομή στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου για να τοποθετηθεί η ταινία, με τα δύο άκρα να τοποθετούνται σαν αιώρα δίπλα από τα πλάγια τοιχώματα της ουρήθρας.

Με ειδικούς οδηγούς, τα δύο άκρα της ταινίας εξέρχονται στο δέρμα είτε οπισθοηβικά ή διαθυροειδικά. Μετέπειτα, διενεργείται σύγκλειση του τοιχώματος του κόλπου και του δέρματος.

Σε περίπτωση που η ταινία τοποθετηθεί οπισθοηβικά, ο Χειρουργός μπορεί να προβεί σε κυστεοσκόπηση στο τέλος της επέμβασης, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν έχει τραυματιστεί η ουροδόχος κύστη.

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.