Ριζική Νεφρεκτομή

Γενικά

Με τον όρο Ριζική Νεφρεκτομή υποδηλώνεται η αφαίρεση ολοκλήρου του νεφρού με το περιφερικό λίπος. Εκτελείται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν μπορεί να παραμείνει λειτουργικό το όργανο μετά από επέμβαση μερικής νεφρεκτομής. Συστήνεται στις περιπτώσεις εκείνες των όγκων που είναι μεγάλοι σε μέγεθος (>4 εκατοστά) αλλά δεν έχουν επεκταθεί στους περιβάλλοντες ιστούς. Στους μικρούς όγκους κάτω των 4 εκατοστών, επέμβαση εκλογής, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, είναι η μερική νεφρεκτομή. Κατά κύριο λόγο, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν και με ένα λειτουργικό νεφρό.

Χειρουργείο

Η επέμβαση χωρίζεται πρακτικά σε δυο στάδια. Στο πρώτο, ο Χειρουργός παρασκευάζει τον νεφρό με το περιβάλλον λίπος έξω από την περιτονία του Gerotta. Στο δεύτερο στάδιο, ο Χειρουργός παρασκευάζει και απολινώνει τη νεφρική αρτηρία, φλέβα και τον Ουρητήρα από το νεφρό. Τέλος, απομακρύνεται το όργανο.

Η ριζική νεφρεκτομή μπορεί να εκτελεστεί είτε ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά. Στην δεύτερη περίπτωση, ο χειρουργός τοποθετεί μικρούς σωλήνες στην κοιλιά του ασθενή μέσω των οποίων τοποθετεί την κάμερα προκειμένου να έχει μεγεθυμένη εικόνα του πεδίου. Παράλληλα, φουσκώνει με αέρα την κοιλιά του ασθενή (πνευμοπεριτόναιο). Μέσα από τους σωλήνες αυτούς εισέρχονται τα απαραίτητα εργαλεία για να κινητοποιήσει το νεφρό.

Η λαπαροσκοπική προσέγγιση συνήθως οδηγεί σε ταχύτερη ανάρρωση και αποκατάσταση του ασθενή. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και υποβοηθούμενη ρομποτικά.

Από Ογκολογικής άποψης δεν υπάρχει υπεροχή κάποιας μεθόδου έναντι των υπολοίπων.

Συνήθως, ο ασθενής παίρνει εξιτήριο 2 – 5 ημέρες μετά την επέμβαση. Στην περίπτωση του ανοιχτού χειρουργείου, μπορεί να υπάρχει πόνος στην περιοχή της τομής για λίγες εβδομάδες.

Μετεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά, όταν γίνεται ριζική νεφρεκτομή, ο ασθενής μετά την αφαίρεση νεφρού θα πρέπει:

  • Να πίνει 1-2 λίτρα νερό ημερησίως.
  • Να αποφεύγει την άρση βάρους.
  • Να αποφεύγει ρητά την έντονη σωματική άσκηση.
  • Να συζητά με τον Ουρολόγο του οποιαδήποτε τροποποίηση στη φαρμακευτική αγωγή του.
  • Να βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση, η οποία θα εξαρτηθεί από το στάδιο της νόσου. Η παρακολούθηση διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια και περιλαμβάνει απεικονιστικές και αιματολογικές εξετάσεις.

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.