Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

Γενικά

Η Διαδερμική Νεφρολιθοθρυψία (PCNL) παραμένει μέθοδος εκλογής για μεγάλους λίθους, μεγαλύτερους των 2 εκατοστών. Αντένδειξη για την PCNL αποτελεί η αιμορραγική διάθεση και πιθανή εγκυμοσύνη.

Πρώτιστης σημασίας είναι η θεραπεία υπάρχουσας ουρολοίμωξης και ο ασθενής να οδηγηθεί στο χειρουργείο με στείρα καλλιέργεια ούρων. Επίσης, ο ασθενής θα πρέπει να έχει δώσει έγγραφη συγκατάθεση αφότου του γίνουν γνωστά τα πλεονεκτήματα και οι πιθανοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το χειρουργείο, συμπεριλαμβανομένης της αιμορραγίας, της λοίμωξης, και τον πιθανό τραυματισμό γειτονικού οργάνου.

Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος χορηγούνται αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η συχνότητα μετάγγισης ποικίλει σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ωστόσο για έμπειρους χειρουργούς δεν ξεπερνά το 1%.

Χειρουργείο

Υπό γενική αναισθησία και με τον ασθενή σε ύπτια θέση, εκτελείται κυστεοσκόπηση είτε με εύκαμπτο ή άκαμπτο εργαλείο και το σύστοιχο ουρητηρικό στόμιο αναγνωρίζεται και καθετηριάζεται με υδρόφιλο σύρμα, πάνω στο οποίο προωθείται αγγειογραφικός καθετήρας με τη βοήθεια ακτινοσκόπησης.

Στη συνέχεια διενεργείται ανιούσα πυελογραφία και χαρτογράφηση του πυελοκαλυκικού συστήματος και αποφασίζεται από τον Χειρουργό ποιος κάλυκας θα παρακεντηθεί. Τοποθετείται καθετήρας κύστης, ενώ ο ουρητηρικός καθετήρας παραμένει στην θέση του.

Σε αυτό το σημείο, εάν ο Ουρολόγος αποφασίσει να κάνει την παρακέντηση με τον ασθενή σε πρηνή θέση, αλλάζει τη στάση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται νέα έγχυση σκιαγραφικού υλικού και απεικόνιση του πυελοκαλυκικού συστήματος. Συνηθέστερο σημείο παρακέντησης αποτελεί ο οπίσθιος κάλυκας με το οποίο επιτυγχάνεται απευθείας πρόσβαση στη νεφρική πύελο και τον ουρητήρα. Καθ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μεγάλες κινήσεις του νεφροσκοπίου που ενδέχεται να τραυματίσουν το νεφρό.

 

Η ιδανική προσπέλαση επιτυγχάνεται με παρακέντηση κάτω από τη 12η πλευρά, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρακέντηση μπορεί να γίνει μεταξύ της 11ης και της 12ης πλευράς, γεγονός όμως που αυξάνει τις πιθανότητες για επιπλοκές όπως ο υδροθώρακας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι μεγάλοι λίθοι που καταλαμβάνουν τον άνω πόλο. Λίθοι διαμέτρου έως 1 εκατοστό μπορεί να απομακρυνθούν μέσα από το νεφροσκόπιο χωρίς να θρυμματισθούν. Η τοποθέτηση stent μετά από την PCNL είναι στην κρίση του Χειρουργού, ωστόσο, σε περιπτώσεις που έχουν γίνει χειρισμοί στην πυελοουρητηρική συμβολή ή το άνω τριτημόριο του ουρητήρα, η ορθόδρομη τοποθέτηση ενός stent θα διευκολύνει τη δίοδο των ούρων.

Μόλις ολοκληρωθεί η Λιθοθρυψία, το θηκάρι του νεφροσκοπίου αφαιρείται υπό όραση ώστε να αφαιρεθούν και τυχόν συγκρίματα. Αυτά μπορεί να βρίσκονται μεταξύ του τοιχώματος και του νεφροσκοπίου. Μετεγχειρητικά μπορεί να διενεργηθεί ακτινογραφία των Νεφρών και των Ουρητήρων μετά από 24 με 48 ώρες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπολειμματική λιθίαση, κλείνεται η νεφροστομία. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν παρουσιάσει πυρετό ή κολικό, η νεφροστομία αφαιρείται. Δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί νεφροστομογραφία, παρά μόνο στην περίπτωση που υποψιαζόμαστε απόφραξη από περιφερικό λίθο. Στην περίπτωση που στον μετεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο φανεί λίθος, μπορεί να γίνει αφαίρεση του με εύκαμπτο εργαλείο (second look nephroscopy) μέσα από την ήδη υπάρχουσα διαδερμική οδό.

Μετεγχειρητικά

Σε περίπτωση που παραμένει μεγάλο λιθιασικό φορτίο, ο ασθενής θα πρέπει να προγραμματιστεί για νέα PCNL.

Όταν έχει τοποθετηθεί stent, θα αφαιρεθεί εάν χρειάζεται κατά την επανεκτίμησή του ασθενούς στα Εξωτερικά Ιατρεία μετά από 4-6 εβδομάδες. Λόγω των κινήσεων των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να έχει διάφορες ενοχλήσεις – πόνο για ορισμένο διάστημα μετεγχειρητικά, συνήθως όμως αυτά τα συμπτώματα εξαλείφονται μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι:

  • Καύσος κατά την ούρηση.
  • Αιματουρία.
  • Ήπιες ενοχλήσεις στην περιοχή της κύστης ή του νεφρού κατά τη φάση της ούρησης.
  • Πόνο εσωτερικά ο οποίος θα περάσει μετά από λίγες εβδομάδες.
  • Δημιουργία κολικού από μικρά πήγματα.

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.