Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ)

Γενικά

Ο προστάτης αδένας είναι ένα όργανο που βρίσκεται μπροστά από την ουροδόχο κύστη στους άντρες, περιβάλλει την ουρήθρα και έχει μέγεθος σαν κάστανο. Ο προστάτης είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και τον εμπλουτισμό του σπέρματος με το έκκριμα του και βοηθά την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Βρίσκεται υπό την επίδραση των ανδρικών ορμονών και το μέγεθος του αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Στις παθήσεις του προστάτη αδένα περιλαμβάνεται, εκτός από την Προστατίτιδα και τον Καρκίνο του Προστάτη, η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ), όπου το αυξημένο μέγεθος της μεταβατικής ζώνης του προστάτη αδένα είναι υπεύθυνο για τα αποφρακτικά φαινόμενα που εμφανίζονται στην κύστη και δημιουργούν τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα.

Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τη δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, την ασθενή ροή και την ελαττωμένη ακτίνα της ούρησης, τη συχνουρία, την επιτακτικότητα κατά την ούρηση, τη νυκτουρία και τη διακεκομμένη ούρηση. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων δεν σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος του προστάτη, τη μέγιστη ροή ούρησης κατά την εξέταση της ουροροομετρίας ή το υπόλειμμα ούρων που διαφαίνεται μετά από το υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης.

Διάγνωση

Η διάγνωση της ΚΥΠ γίνεται με την εξέταση του ασθενούς, τη λήψη προσεκτικού ιστορικού, την εύρεση τυχόν συσχέτισης με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, τη χρήση πιστοποιημένων ερωτηματολογίων, όπως το Διεθνές Ερωτηματολόγιο Συμπτωματολογίας Προστάτη (IPSS – International Prostate Symptom Score), τα οποία χρησιμεύουν τόσο στην αρχική εκτίμηση του ασθενούς όσο και την παρακολούθησή του μετά από τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Οι εργαστηριακές εξετάσεις και τα εργαλεία που χρησιμεύουν στη διάγνωση της ΚΥΠ είναι το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA), η Καλλιέργεια Ούρων, το Ημερολόγιο Ούρησης, το Υπερηχογράφημα Νεφρών/Κύστης/Προστάτη προ και μετά ούρησης, η Ουροροομετρία κ.α.

Φαρμακευτική αγωγή

Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρίας, η φαρμακευτική αγωγή για την ΚΥΠ συνίσταται από τις ακόλουθες κατηγορίες φαρμάκων:

  • Α-αναστολείς (α-blockers): Δραστικές ουσίες όπως η Αλφουζοσίνη, η Ταμσουλοσίνη και η Σιλοδοξίνη αποτελούν την θεραπεία πρώτης γραμμής για την ΚΥΠ. Η δράση τους είναι άμεση και ξεκινά λίγες ώρες μετά την αρχική χορήγηση. Όλες οι αντίστοιχες ουσίες θεωρείται ότι έχουν παρόμοια δράση και δεν έχει τεκμηριωθεί μέσω κλινικών μελετών η υπέροχη κάποιας έναντι των υπολοίπων. Οι συχνότερες παρενέργειες που προκαλούν οι α-αναστολείς είναι η μικρή πτώση της Αρτηριακής Πίεσης και η Παλίνδρομη Εκσπερμάτιση.
  • Αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης: Δραστικές ουσίες όπως η Φιναστερίδη και η Ντουταστερίδη είναι κατάλληλες για ασθενείς με μεγαλύτερου μεγέθους προστάτη (>40 ml). Έχουν δείξει ότι προστατεύουν τους ασθενείς από πιθανή επίσχεση ούρων και την εμφάνιση αιματουρίας.
  • Συνδυασμός α-αναστολέων και 5α-ρεδουκτασών.
  • Αντιχολινεργικά φάρμακα τα οποία χρησιμεύουν σε ασθενείς που εμφανίζουν κυρίως ερεθιστικά συμπτώματα, όπως η επιτακτικότητα και η συχνουρία.
  • Συνδυασμός α-αναστολέων και αντιχολινεργικών φαρμάκων.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Οι ενδείξεις για τη χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ χωρίζονται στις σχετικές, που αφορούν στην επιδείνωση της συμπτωματολογίας, και τις απόλυτες, οι οποίες είναι:

Η χειρουργική αντιμετώπιση πραγματοποιείται με:

Ανοιχτή Προστατεκτομή

Η ανοιχτή οπισθοηβική προστατεκτομή ενδείκνυται βάσει της βιβλιογραφίας στους μεγάλους προστάτες (με όγκο μεγαλύτερο των 80 κ.εκ.). Γίνεται με υπομφάλιο τομή μήκους περίπου 5 εκ.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, πραγματοποιείται τομή στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και με το δάκτυλο (δείκτης) εκπυρηνίζεται το αδένωμα. Σε σύγκριση με τη διουρηθρική μέθοδο, ο ασθενής χρειάζεται να παραμείνει περισσότερο διάστημα στο νοσοκομείο, ενώ και ο καθετήρας παραμένει στην κύστη για μεγαλύτερο διάστημα.

Διουρηθρική Προστατεκτομή

Αποτελεί την μέθοδο εκλογής για προστάτες μεγέθους έως 80 κ.εκ. Ανάλογα με την πείρα και την ευχέρεια του χειρουργού μπορεί να εκτελεστεί και σε μεγαλύτερους προστάτες. Στην ενότητα των επεμβάσεων, περιγράφεται η επέμβαση της Διουρηθρικής Προστατεκτομής με την μέθοδο TURis που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα.

Μέθοδος έγχυσης υδρατμού

Αυτή η επέμβαση χρησιμοποιεί την ενέργεια που απελευθερώνουν οι υδρατμοί για την καταστροφή του υπερπλαστικου τμήματος του προστατικού ιστού. Έχει το πλεονέκτημα της ημερήσιας νοσηλείας και συνδυάζει την τάση για λιγότερο επεμβατική αντιμετώπιση της ΚΥΠ.

Στο άρθρο μας στην ενότητα των Νέων μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της ΚΥΠ.

Χρειάζεστε θεραπεία;

O ιατρός συνεργάζεται με κλινικές που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Οι κλινικές – θεραπευτήρια, που συνεργάζεται το ιατρείο είναι οι εξής: Αθηναϊκή Κλινική, Βιοκλινική Αθηνών, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευρωκλινική Αθηνών & Γενική Κλινική ``Μητέρα``. Είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζεται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.